Om inte vi, som var unga på 50-talet, berättar om hur det var i Hestra en gång i tiden, så kommer ingen annan att  göra det. Därför gör vi det nu, berättar om hur det såg ut i Hestra och hur livet levdes där innan radhusen, sjukhemmet, Parkstaden och all annan ny bebyggelse kommit på plats.

Till menyn