HestravyerEkonomiska kartan från 1961. Klicka på numret för den önskade vyn.                               Obs! Klickbarheten är tillfälligt ur funktion. Alla vyer kan nås genom scrollning.


1 Hestra klint

web-2Vy över Borås från Hestra klint. Fotot är taget efter 1923 och före 1926 ( Byttorpsvägen 84 som byggdes 1923 finns med och Byttorps vägport som byggdes 1927 saknas på bilden). Huset i förgrunden är dåvarande Kvibergsgatan 17 som var beläget mitt emot Lövgränds norra utfart.

Åter till kartan


2 Alingsåsvägen

web-98Alingsåsvägen i höjd med Hestralund. Glest med biltrafik omkring 1948. Hasse Lindwert , Lars-Gunnar Falk, Curt Lindwert  och Kent Samuelsson.

Åter till kartan


3 Bäckalyckan

img408

Bäckalyckan med Eriksberg 1 i bakgrunden. I förgrunden finns nu Symfonigatan och början på Sonatgatan som sedan rundar kullen i bildens mitt och förbi Eriksberg 1. På kullens höjd med fin utsikt finns idag Sonatgatan 15A-17C.

web-117På vintrarna åktes det mycket skidor, bob och tefat vid Bäckalyckan.

Åter till kartan


4 Bäckalyckan sommar

1452

Hölasset från Bäckalyckan.  Gunnar Carlsson  med hästen Ajax och  många andra  medhjälpare. I bakgrunden Larsson/Weisners  ladugård och bussgarage. Foto från omkring 1945.

Åter till kartan


5 a/  Hestravy från ovan

web-150

Foto från 50-talet med från höger Adehill  med uthus , August Olssons gård , Gustaf Johanssons gård, Hestrahage  och Hestraro

Åter till kartan

5 b/ Vintervy

web-11050-talsvy från Hestragärde mot  August Olssons gård

Åter till kartan


6 Vy från Hestragärde

1342

Vy från Hestragärde mot Skogsholmshållet  på 60-talet.

Åter till kartan


7  Vy från vägskälet

web-61Gustaf Johansson på ålderns höst är på hemväg efter att ha inhandlat mjölk hos Gunnar Carlssons . Till vänster Johan Olssons lada.

Åter till kartan


8  Vy från Hundakullen 1

web-107

Vy från Hundakullen mot Gustaf Johanssons gård   och Hallbergs .  I mitten och till höger August Olssons lada/ladugård  och förråd/stenkällare

DSC_4888

Åter till kartan


 

9  Vy från Hundakullen 2

web-103

Hestraberg, Hestraro  och Hestrahage  på 60-talet. Utmed den bortre stenmuren, där björken står, gick ”gatevägen” till torpet Halla  och sågen vid Ryssbyåna.

Åter till kartan


10 Vy från Hestraro

Bizhub C454e-20160608064713Vy från Hestraro  mot Gustaf Johanssons gård, Villan på Skogsholm och hustaken på Tullen.

Åter till kartan


11 Vy från ”Gatevägen”

web-105
Hästen Tor på grönbete invid ”Gatevägen”. I bakgrunden Hestraro  och Hestrahage .

Åter till kartan


12 Vägen till timmerupplaget / ”Ven”

DSC_4899

För att ta sig till Timmerupplaget /”Ven” måste Grinden / ”Leet” i Sonatgatans förlängning mot Lillesjön passeras.. Bild från 50-talet med Britta Lindwert

web-156

Vy från nuvarande Sonatgatan 24 A-C mot väster intill Sonatgatans förlängning mot Lillesjön. Här hade David Lindvert  sitt timmer- och vedupplag. David poserar med Frej. Bild från 50-talet.

åter till kartan


13  Lillesjön 1

web-135Lillesjön där vi badade  på sommaren, spelade ishockey och körde isracing (!) på vintern.

Åter till kartan


14 Lillesjön 2

IMG_0445

1950-talsbild med badgrabbarna Göran Gustafsson , Bengt Bredén och Sven-Olof Eriksson vid Lillesjöns pontonbrygga som de  byggt tillsammans med Sven Lindvert.

Åter till kartan


15 Gustaf Johanssonsbackens (Kalle Johanssonsbackens)topp

web-143
Vy från Gustaf Johanssonsbackens (Kalle Johanssonsbackens) topp mot sydost. I bakgrunden Hestraro

Åter till kartan


16  Gårdsvy

web-112Innan Trädgårdstaden/Kantaten byggdes såg området ut så här. Till vänster  Gustaf Johanssons  och till höger August Olssons  gård.

Gångstråket från Byttorpssjön till Hestra i samma område.

Åter till kartan


17 Gångstråket mellan Byttorpssjön och Hestra

Sten-Arne Thorsson som bidraget med tre foton i serien transporteras av sin mor från Byttorpssjön till Hestra. I bakgrunden hus vid Fjällgatan.

Halvvägs till Hestra kan man pausa för att…   I bakgrunden hus vid Vindelgatan.

… för att titta på Gunnar Karlssons  kor vid kullarna öster om Skogsholm (17c)

Åter till kartan


18 Byttorpssjön

web-130Vy från ängarna mot Byttorpssjön. Till höger trädraden utmed vägen till Skogsholm . Både träden och vägen finns kvar invid dagens idrottsplats till höger. Området skall enligt planprogrammet ej bebyggas. I bakgrunden sticker Fjällgatan 32 upp ovanför trädtopparna.

Åter till kartan


19 Hestravy från Byttorp

web-134Vy från Fjällgatan mot Byttorpssjön och Hestra. Till vänster Eisermans svinhus, till höger Hestragärde. I förgrunden till vänster om stenhällarna fanns på 40-50-talet en kiosk som var öppen sommartid till badgästernas förnöjelse. Någon som har en bild på kiosken att bidra med?

Åter till kartan


20 Oxastenen

web-133

Oxastenen utmed stigen från Alingsåsvägen till Smea-Klas stuga har alltid fascinerat. Som barn fick vi höra sagor om en jätte i Sandhult som störde sig på kyrkklockorna i Borås. För att få tyst på dem slängde han iväg jättestenen, men nådde inte ända fram till Carolikyrkan.

Åter till kartan


21 Hestra Parkstad

Här byggdes Hestra Parkstad i början av 90-talet

Åter till kartan