Hestras utmarker

I Hestras utmarker finns intressanta lämningar från förr, ruinerna från torpet Halla, nedre och övre sågen med sågdammen ”Hulja” vid Ryssbybäcken, Utänga med lador och gården Bäckäng.

Klicka på kartan en eller två gånger för förstoring. (Vid återgång klicka på pilen överst till vänster)

Kartan publicerad med tillstånd av Borås Stads Fritids- och folkhälsoförvaltning

Torpet Halla

Torpet Halla som hörde till Hestra finns med på den äldsta ekonomiska kartan (häradskartan) från 1890-talet. Då torpet saknas på laga skifteskartan över Hestra (upprättad 1855-57) bör torpet med ladugården etablerats under denna period.

Enligt husförhörslängden är torpet bebott 1870-88 av familjen Anders-Peter Arvidsson (sonen Johan August Andersson bodde senare på Johan Olssons gård). 1889-92 av familjen Anders Andersson och slutligen 1892-1901 av familjen Karl-Gustaf Andersson som avflyttade till Granstull nuvarande Tullen.

Enligt muntlig tradition brann torpet ned i början av 1900-talet.

Idag återstår förutom torpruinen en välbevarad stenmur.

Ryssbybäckens lämningar

På en sträcka mindre än en kilometer utmed Ryssbybäcken finns lämningar som hade stor betydelse för Hestraböndernas timmersågning, höskörd och torvupptagning. Övre sågen ägdes av August Olsson men utnyttjades av alla bönder i Hestra. Verksamheten pågick fram till början av 1900-talet. Nedre sågen ägdes av Byttorpsbönderna. De båda sågruinerna finns till viss del kvar.

Nedre sågruinen (foto 1980)

Övre sågruinen (foto 1980) Här fanns förutom sågen även en hyvel för takspont.

”Timmerflottning” vid övre sågruinen 1956. Från vänster Dan Hylander, Beppe och Bosse Lindvert.

Sågdammen ”Hulja” (Hölja på rikssvenska) försåg vattenhjulen med kraft när det var ”sågedags”. I dammen snarades det gäddor på 50-talet och Stig Larsson (Tullstugan vid gamla Göteborgsvägen) var en mästare på detta.

Utänga

Utänga vid Ryssbybäcken var en äng som bröts av Gustaf Johansson och Lars Carlsson. Där fanns som mest tre hölador och en torvlada.

50-talsbild från Utänga med Gunnar Carlssons hölada och skidåkarna Margareta och Stig Gunnarsson. Kanske på väg till Elfsborgs sportstuga eller till den närbelägna slalombacken.

Skidspåren mellan Byttorp/Hestra och Elfsborgsstugan i Ekås gick över Utänga. Dags för fika och omvallning för Johan Lindvert

Gården Bäckängen

På östra delen av Utänga fanns gården Bäckängen med anor från 1858, ombyggd vid sekelskiftet till utseendet som på bilden, riven 2017. Där bodde familjen Gustav och Elsa Carlsson med barnen Maria, Karl-Gustav (foto) och Curt.

Curt i Utängas legendariska T-Ford SELMA, anno 1923 finns att beskåda på fyra foton under rubriken Aktiviteter (Utflykter)

Gården Byttorpsstrand

Huvudbyggnaden uppfördes 1928 på marken där torpet Sjömaden (ibland kallat Hoppmantorpet) under Byttorp Västergården var beläget invid Byttorpssjöns västra strand. Vägen till fastigheten utgick från Hestra by.

Andreas Johansson med hustrun Anna ägde och bodde i huset med sina fem barn. Den yngste Folke Johansson  var väveriarbetare och månskensbonde. På gården fanns en liten ladugård med 1-2 kor, någon kalv och ett antal höns. Folke på harjakt 1959. I bakgrunden Johan Olssons hus.

Till sin hjälp med veden hade Folke en bensindriven EPA-traktor på 90hk (att jämföras med VW-bubbla på 28hk). En av hans hyresgäster hade färdigställt den av delar från en av Lillhages utrangerade bussar. På bilden Lars-Olof Lindvert  och Göran Gustafsson  testar Volvovidundret.